MAQS on Eurojuris International liige.

2014-10-15
MAQS vandeadvokaat Katrin Sarap valiti Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liikmeks.

Advokatuuri tööõiguse komisjoni tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine tööõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Loe lisaks
2014-09-09
MAQS vandeadvokaat Veikko Toomere valiti Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni liikmeks.

Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjon on moodustatud eesmärgiga aidata ja nõustada Eesti Advokatuuri organeid ning liikmeid maksejõuetusõigusalase õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, samuti vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimiseks ja muudatusettepanekute koostamiseks.

Loe lisaks

Archive by year