2011-12-14
Ansættelsesret - Finansloven 2012

Finansloven for 2012, der snart er ved at være på plads, får konsekvenser i relation til bruttolønsordningen, afskaffelse af multimedieskatten og ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger.

Læs mere i vedhæftede nyhedsbrev til højre, hvor vi kort redegører for konsekvenserne.

Læs mere
2011-11-17
MAQS støtter danske iværksættere

Som led i den danske iværksætteruge – uge 46 – deltager MAQS Law Firm aktivt i udviklingen af danske iværksættere.

I forbindelse med Erhvervs- og Vækstministeriets iværksætteruge er udvalgt en gruppe særligt lovende iværksættere, som i løbet af uge 46 turnerer landet rundt for at få inspiration, viden og rådgivning. Fredag 17. november 2011 byder MAQS iværksætterne velkommen til en workshop om iværksætternes rettigheder og kontrakter, og MAQS giver et bud på, hvordan vi kan sikre, at...

Læs mere
2011-10-27
Nye regler for ansattes brug af digitale medier

Gennem længere tid har der været fokus på medarbejdernes brug af sociale medier.

Vi gennemgår én af de første domme om medarbejderes brug af Facebook. Herudover vil vi kort gennemgå seneste nyheder og praksis om håndteringen af medarbejderens e-mail konto og internetbrug.

Læs mere i nyhedsbrevet til højre.

Læs mere
2011-10-26
Første afgørelse ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende to registrerede EU-designs

Den Europæiske Unions Domstol (den højeste domstol i Europa for varemærker/design) er fremkommet med dens første afgørelse vedrørende to registrerede EU-designs (RDC’s).

Det udmøntede sig til fordel for ejeren af den ældre rettighed og styrker derfor håndhævelse og værdi af EU-designet i IP-porteføljer.

Læs mere i nyhedsbrevet til højre (UK).

Læs mere
2011-10-24
Ansættelsesret i USA og Danmark

MAQS Law Firm inviterer til morgenmøde om ansættelsesret i henholdsvis USA og Danmark.

Vi får blandt andet besøg af Johan Lubbe, der er advokat og partner hos Littler i New York med mere end 825 advokater inden for ansættelseret.

Læs mere i invitationen til højre.

Læs mere
2011-10-12
IP Seminar - Design Update

MAQS er vært og sponsor for et MARQUES gå-hjem seminar om designbeskyttelse den 27. oktober, 2011, fra 16:00 til 18:30, se http://www.marques.org/Conferences/20111027/Default.asp

Læs mere
2011-10-10
Danske virksomheders etablering i Sverige

I første halvdel af 2011 var der stigende interesse blandt danske virksomheder for etablering i Sverige. Den Danske Ambassade i Stockholm har for nylig offentliggjort tre rapporter om det svenske marked, der fokuserer på hhv. etablering af virksomhed i Sverige, køb og salg af fast ejendom i Sverige samt salg og distribution i Sverige.

MAQS Law Firm, der har kontorer i bl.a. Malmø og København, har bidraget til udfærdigelsen af rapporterne sammen med BDO Sverige og Danske Bank.

M...

Læs mere
2011-10-05
Dansk-Fransk konference

I samarbejde med MAQS Law Firm afholder Dansk-Fransk Handelsunion konference på CBS den 13. oktober 2011, hvor der bl.a. sættes fokus på forskellene mellem 4 nøglesektorer i Danmark og Frankrig. Fremtrædende repræsentanter fra de to lande vil tale. H. K. H. Prins Henrik vil holde det afsluttende indlæg. Deltagelse er gratis.

Læs mere i invitation til højre.

Læs mere
2011-09-01
Ny partner i Fast Ejendom & Entreprise

Med virkning fra 1. september er Lars Pærregaard optaget som associeret partner i gruppen for Fast Ejendom & Entreprise. Lars kommer fra Plesner og har siden 2005 beskæftiget sig med fast ejendom med primær fokus på projektudvikling, overdragelse af erhvervsejendomme, entrepriseret og erhvervslejeret.

Optagelsen af Lars Pærregaard som associeret partner vil bidrage til yderligere styrkelse af MAQS' position inden for fast ejendom og entreprise.

Læs mere
2011-07-05
MAQS Law Firm nomineret til The Lawyer European Awards

MAQS Law Firm er nomineret i kategorien Law Firm of the Year - Norden. Prisen gives for “outstanding work” i branchen inden for det seneste år. Et panel af dommere, herunder managing partners i større internationale advokatfirmaer og ledende in-house jurister i multinationale selskaber har deltaget i udvælgelsesprocessen. European Awards uddeles af The Lawyer - et af de absolut førende juridiske magasiner i Europa.

Vinderne vil blive offenntligjort ved prisoverrækkelsen, der finder ste...

Læs mere
2011-07-04
Værneting ved toldbeslaglæggelser

I en kendelse fra Sø- og Handelsretten har MAQS fået medhold i, at sager, der udspringer af toldbeslaglæggelse af varemærkeforfalskede produkter, der vedrører spørgsmål om overtrædelse af EU-varemærker, er rette værneting Sø- og Handelsretten. Dette også selvom der ikke påberåbes krænkelse af den danske varemærkelov, idet Sø- og Handelsretten er udpeget som EU-varemærkedomstol i Danmark.

I sagen havde sagsøgte indført et begrænset antal varemærkeforfalskede produkter, som af sagsøger b...

Læs mere
2011-06-30
Hanne Weywardt - formand for nyt team i MARQUES

Efter i mange år at have siddet som formand for MARQUES Publications and Website Team, er Hanne Weywardt netop blevet udnævnt til formand for det nyligt etablerede MARQUES Communications and Membership Team.

For yderligere information om MARQUES www.marques.org.

Læs mere
2011-06-21
M&A - Valora i stort opkøb

MAQS Law Firm har rådgivet Valora Holding AG, et schweizisk børsnoteret selskab, i forbindelse med købet af Scandinavian Cosmetics AB (ScanCo).

ScanCo er Sveriges største distributør af kosmetikprodukter. Selskabets samlede omsætning udgjorde i 2010 mere end DKK 460 mill. (€ 61 mill.). ScanCo’s produktsortiment omfatter mange eksklusive kosmetikmærker, herunder Max Factor, Hugo Boss, Lacoste, Gucci, Dolce Gabbana, Escada, Bvlgari, Clarins og mange flere.

Valora er et økonomisk...

Læs mere
2011-06-17
Historisk hård dom

En nordjysk kræmmer er ved Østre Landsret blevet idømt en historisk hård dom for salg af kopivarer.

Sagen involverer over 18.000 kopiprodukter, herunder tøj, sko, barberblade og parfumer, som er blevet beslaglagt på forskellige markeder over hele landet.

Domfældelsen er banebrydende og den hårdeste af sin slags, siden loven blev strammet i januar 2009. Manden fik et halvt års ubetinget fængsel samt fratagelse af retten til at drive tilsvarende handel på markedspladser i to år. L...

Læs mere
2011-06-08
Danmark anerkendes for sin indsats i kampen mod piratkopiering

Patent- og Varemærkestyrelsen har i dag modtaget international anerkendelse for sit arbejde med at bekæmpe piratkopiering og varemærkeforfalskning. Det sker ved den årlige uddeling af Global Anti-Counterfeiting Awards i Paris og på baggrund af en indstilling fra Dansk Forening til Bekæmpelse af Produktpirateri (DACG) med Hanne Weywardt, partner MAQS Law Firm, som initiativtager. Hanne Weywardt har i mange år været én af landets fremmeste aktører i bekæmpelsen af den økonomiske kriminalitet so...

Læs mere
2011-05-23
Immaterialret - Ophavsret på internettet

- The Pirate Bay-sagen og nye tiltag i kampen mod piratkopiering

MAQS Law Firm har fornøjelsen af at invitere til morgenmøde den 16. juni 2011 om ophavsret på internettet, der blandt andet sætter fokus på de seneste tiltag mod piratkopiering og den berømte Pirate Bay-sag.

Mødet vil have deltagelse af Monique Wadsted, der repræsenterede den amerikanske filmindustri mod The Pirate Bay samt Bente Skovgaard Kristensen, kontorchef i Kulturministeriet, der sammen med udvalget er ansv...

Læs mere
2011-05-18
De baltiske stater som juridisk operationelt miljø

Har du aktiviteter med virksomheder beliggende i de baltiske stater, eller overvejer du at etablere dig i de baltiske stater? Hvad skal man særligt tage i betragtning på det baltiske marked?
Deltag i seminaret “De baltiske stater som juridisk operationelt miljø”, der er organiseret af Juridia og MAQS Law Firm for at lytte til eksperterne på det baltiske marked og diskutere relaterede spørgsmål.

Læs mere i invitation og program for seminaret.

Læs mere
2011-05-15
Fast ejendom og Entreprise

Ændringer i Vinterbyggebekendtgørelsen

Læs mere
2011-05-05
Etablering af virksomhed i Danmark og Sverige

MAQS Law Firm i Danmark og Sverige har i samarbejde med Skandia, Danske Bank, KPMG og Monopolet iværksat Öresundsnätverket, et netværk der hjælper foretagender, der er på udkig efter at etablere sig på den ene eller den anden side af Øresund. Hent flere oplysninger på www.oresundsnetvarket.com og i vores guide til højre vedrørende etablering af forretning i Sverige.

Læs mere
2011-04-10
Insolvens - Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nødlidende virksomheder skal have en bedre mulighed for at overleve og blive rekonstrueret i stedet for at gå konkurs. Ved at give kreditorerne mulighed for at iværksætte rekonstruktion på et tidligere tidspunkt end før har kreditorerne forhåbentlig mulighed for at redde flere virksomheder, og dermed et større beløb af deres udestående.

Folketinget vedtog derfor den 25. juni 2010 nogle væsentlige ændringer af konkursloven og indførte dermed en række nye regler om rekonstruktion af nødl...

Læs mere
2011-04-04
M&A - Stigning i aktivitetsniveauet

I Danmark oplever vi en stor stigning i virksomhedsoverdragelser på tværs af grænserne. Væksten i dette marked synes konstant, og skyggen fra finanskrisen er forsvundet.

I MAQS Law Firm’s M&A team har vi naturligvis også set en betydelig stigning i meget store internationale virksomhedsoverdragelser. Vi har derfor arbejdet i udstrakt grad med den seneste udvikling og ændringer indenfor selskabslovgivning, diverse ansættelsesretlige spørgsmål i forhandlinger, databeskyttelsesspørgs...

Læs mere
2011-03-31
Fine placeringer i Legal500

En række juridiske opslagsværker rater hvert år advokatfirmaer og advokater i hele verden. Ét af de mest anerkendte er Legal500, der netop har offentliggjort deres seneste rating af danske advokatvirksomheder.

I dette års udgave har MAQS opnået rigtig flotte placeringer med fremgang på tre områder inden for Employment, Intellectual Property og Shipping & Transport. Desuden fremhæves Thomas Ryhl, som ”leading Individual” inden for EU & Competition.

Se de nye Legal500 rati...

Læs mere
2011-03-22
Arbejdsret - Ændring af ferieloven

Regeringen har fremsat lovforslag om ændring af ferieloven med virkning fra den 1. maj 2011.

Lovforslaget indebærer i hovedtræk følgende:
• Arbejdsmarkedets Feriefond får øget mulighed for kontrol med arbejdsgivernes indbetalinger af ikke-forbrugte og forældede krav på løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse (stikprøvekontrol, rentebetalinger m.v.).
• Arbejdsgiverens mulighed for at anse ferie for afholdt i en fritstillingsperiode begrænses.
• Forældelsestid...

Læs mere
2011-03-03
MAQS Law Firm atter kåret til Danmarks bedste advokatfirma

International Law Office (ILO) bekendtgjorde i går ved sin årlige prisuddelingsfest, at MAQS Law Firm har vundet prisen som bedste advokatfirma i Danmark - "Client Choice Awards 2011".

Og det er ikke første gang! MAQS Law Firm har nu haft den ære 2 år i træk, at klienterne har vurderet firmaets juridiske assistance som Danmarks bedste. MAQS Law Firm er derved den stolte vinder af Client Choice Awards i både 2010 og 2011.

For yderligere information, læs pressemeddelelse til højre...

Læs mere
2011-02-11
Reception - Nye partnere til MAQS

I anledning af udvidelsen med Nordia Advokatfirma vil det glæde os at se venner og forretningsforbindelser til reception den 1. marts fra kl. 15.00.

Sammenlægningen med aktiviteterne fra Nordia styrker MAQS Law Firm med yderligere 15 medarbejdere, heraf 9 jurister, og MAQS kommer således til at udgøre ialt 109 medarbejdere. MAQS Law Firm får ved sammenlægningen tilført en særdeles stærk kompetence inden for blandt andet life sciences og vil med dette konsolidere MAQS’ i forvejen domine...

Læs mere
2011-02-10
Immaterialret - MAQS Law Firm hjælper G-Star

MAQS Law Firm hjælper G-Star Hungary Kft med at få stor erstatning. Den 31. januar 2011 afsagde Glostrup Byret sin kendelse i en sag, der vedrørte salg af kopivarer på Ishøj Kræmmermarked i sommeren 2009.

Krænkelsen bestod i, at krænkeren fra sin stand på Ishøj Kræmmermarked i august 2009 solgte kopivarer, der udgjorde en varemærkeretlig krænkelse af mærket G-Star Hungary Kft. Varemærker tilhørende G-Star Hungary Kft. var blevet påsat diverse T-shirts og kasketter og derefter solgt til...

Læs mere
2011-01-21
Kursus - Varemærkeforfalskning

Danske Advokater afholder kurset "Varemærkeforfalskning" i samarbejde med statsadvokaten, Domstolsstyrelsen og MAQS. Hanne Weywardt, partner i MAQS Law Firm, medvirker som underviser på baggrund af MAQS' mangeårige erfaring i kopisager og i særdeleshed med udnyttelsen af hele spektret af håndhævelsesmuligheder, civilretligt som strafferetligt.

MAQS’ bidrag skyldes ikke mindst det succesfulde samarbejde med statsadvokaturen, politiet og anklagemyndigheden i strafferetssager landet over...

Læs mere
2011-01-11
MAQS Law Firm optager flertallet af partnerne fra Nordia Advokatfirma

En større del af advokatfirmaet Nordia er gået sammen med MAQS Law Firm, og den nye konstellation fortsætter herefter under navnet MAQS Law Firm.

Sammenlægningen med aktiviteterne fra Nordia styrker MAQS-kontoret i København med yderligere 15 medarbejdere, heraf 9 jurister, og MAQS i København kommer således til at få i alt 109 medarbejdere. MAQS Law Firm får ved sammenlægningen tilført en særdeles stærk kompetence inden for blandt andet life sciences og vil med dette konsolidere MAQS...

Læs mere
2011-01-07
MAQS Law Firm hjælper L’Oréal S.A. i smell-alike og look-alike sag

Den 3. december 2010 afsagde Københavns Byret sin kendelse i en sag, der vedrørte brugen af labels på smell-alike og look-alike parfumer.

Krænkelsen bestod i at krænkeren havde påsat labels på smell-alike og look-alike parfumer for dermed at gøre det nemmere for forbrugeren at identificere den originale parfume, som smell-alike og look-alike parfumen skulle efterligne. Krænkelsen havde fundet sted på mindst et kræmmermarked uden for København (Ullerup Marked i august 2008), men sigtede...

Læs mere
2011-01-06
MAQS bistod Joseph Joseph Ltd. i en sag vedrørende design af skærebræt.

Profboard Production ApS påstod, at skærebrættet ”Foodstation” af Joseph Joseph ltd. krænkede Profboards rettigheder i henhold til design- og markedsføringsloven. Profboard Production ApS anlagde sag om fogedforbud mod Joseph Joseph Ltd.’s salg af ”Foodstation” for Fogedretten i København.

Efter to dage i retten, ultimo 2010, dømte fogedretten på alle punkter til fordel for Joseph Joseph Ltd. og besluttede, at der hverken i henhold til den danske designlov eller markedsføringslov eksis...

Læs mere

Kronologisk arkiv