Frank Jørgensen
 • Frank Jørgensen, Associate
 • Copenhagen
 • Senior advokat / Senior Attorney
View CV
Maureen Kelly
 • Maureen Kelly, Support
 • Copenhagen
 • Juridisk Konsulent / Consultant
View CV
Aiche Khaled
 • Aiche Khaled,
 • Copenhagen
 • Piccoline / Office Assistant (orlov)
View CV
Natalie Fialho Kierulf
 • Natalie Fialho Kierulf, Support
 • Copenhagen
 • Stud.jur. / Law student (orlov)
View CV
Nikolaj Kirk Jordansen
 • Nikolaj Kirk Jordansen, Support
 • Copenhagen
 • Stud.jur. / Law student
View CV
Niels-Peter Kjølbye
 • Niels-Peter Kjølbye, Associate
 • Copenhagen
 • Advokatfuldmægtig / Assistant Attorney
View CV
Linda Lykke Kristensen
 • Linda Lykke Kristensen, Support
 • Copenhagen
 • Piccoline / Office Assistant
View CV
Pernille Larsen
 • Pernille Larsen, Support
 • Copenhagen
 • IP Paralegal
View CV
Jytte Larsen
 • Jytte Larsen, Support
 • Copenhagen
 • Advokatsekretær / Legal Secretary
View CV
Susanne Larsen
 • Susanne Larsen, Support
 • Copenhagen
 • Advokatsekretær / Legal Secretary
View CV